Kontakt

 

HOREX HX, s.r.o.
 
Sídlo firmy:
 
Rastislavova 152,
951 41 Lužianky
 
Pracovná doba:
Po - Pia
7:00 - 15:30
 
Tel.:    +421 37 778 30 43
GSM:   +421 905 510 414
GSM:   +421 948 611 289

 
Pobočka:
Priemyselná 1, 
917 01 Trnava
 

GSM:  +421 915 744 871
 
email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

×

Error

Simple Image Gallery Extended - You need Joomla! 2.5 to run this plugin!

CIVILNÁ OCHRANA


Náš referent civilnej ochrany je odborne spôsobilý na vykonávanie činností na úseku civilnej ochrany v zmysle Zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva:
      
      Zabezpečíme Vám: 

1. Vypracovanie a vedenie dokumentácie :

 a) dokumentácia o školení a odbornej príprave zamestnancov z civilnej ochrany
 b) plánov ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
 c) plánov dopravného, zdravotníckeho alebo zásobovacieho zabezpečenia evakuácie 
 d) plánu ubytovania evakuovaných osôb v obci

2. Organizovanie a vyhodnocovanie cvičení civilnej ochrany
3. Vykonávanie pravidelných preventívnych prehliadok zameraných na zabezpečenie civilnej ochrany
4. Spolupráca a zastupovanie pred orgánmi štátnej správy 

 a) poskytovanie informácií obvodnému úradu a obci o možnom nebezpečenstve, jeho rozsahu , spôsobe ochrany a likvidácii následkov a tie pravidelne aktualizovať
 b) spolupráca s krajským úradom , obvodným  úradom, obcou pri riešení ochrany obyvateľstva

5. Príprava a návrhy opatrení pri zabezpečovaní ochrany zamestnancov a osôb, ktoré  môžu byť ohrozené
6. Spolupráca pri vytváraní jednotiek a zariadení civilnej ochrany
7. Vykonávanie školení zamestnancov

Copyright © HOREX 2013. All Rights Reserved.