Kontakt

 

HOREX HX, s.r.o.
 
Sídlo firmy:
 
Rastislavova 152,
951 41 Lužianky
 
Pracovná doba:
Po - Pia
7:00 - 15:30
 
Tel.:    +421 37 778 30 43
GSM:   +421 905 510 414
GSM:   +421 948 611 289


email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY

Naša spoločnosť poskytuje odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrických zariadení a bleskozvodov, a to:

   1. východiskové,

   2. periodické,

   3. mimoriadne  

  

V rámci revízií sa zameriavame najmä na revízie:

   1. elektrických inštalácií,

   2. systémov ochrany pred prepätím a bleskom (bleskozvodov),

   3. elektrických spotrebičov, kancelárskej a výpočtovej techniky,

   4. elektrického ručného náradia,

   5. elektrických častí strojov.

  

Ďalej realizujeme:

   1. odstraňovanie zistených závad po vykonaných revíziách na elektrických zariadeniach,

   2. odbornú, technickú, poradenskú a konzultačnú činnosť,

   3. vypracovanie protokolov o určení prostredia.

  

Všetky činnosti týkajúce sa odborných prehliadok a odborných skúšok sú vykonávané v súlade s platnými slovenskými zákonmi, vyhláškami, normami a na základe osvedčení a oprávnení udelenými Technickou inšpekciou, a.s.

Copyright © HOREX 2013 - . All Rights Reserved.