Kontakt

 

HOREX HX, s.r.o.
 
Sídlo firmy:
 
Rastislavova 152,
951 41 Lužianky
 
Pracovná doba:
Po - Pia
7:00 - 15:30
 
Tel.:    +421 37 778 30 43
GSM:   +421 905 510 414
GSM:   +421 948 611 289


email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia

 

Cieľom výchovy a vzdelávania je oboznámiť absolventa kurzu s požadovanými teoretickými vedomosťami a znalosťami a naučiť ho praktickým zručnostiam pri montáži a demontáži lešenia.

Predpoklady účastníka školenia:

a) vek min. 18 rokov

b) ukončené minimálne základné vzdelanie

c) zdravotná spôsobilosť na prácu vo výškach 

 

Príprava lešenárov je organizovaná v týchto formách:

1. Základná prípravaje to teoretická a praktická príprava nových lešenárov na montáž a demontáž jednotlivých druhov lešení. 

2. Opakované školenie a preskúšanie - lešenári na základe § 9 ods. 2, písm. e) Vyhlášky č. 374/1990 Zb. sa musia zúčastniť na školení a preskúšaní min. 1x za 12 mesiacov.

3. Aktualizačná odborná príprava - lešenári sú povinní každých 5 rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu. 

 

Účastník školenia po absolvovaní školenia získa PREUKAZ LEŠENÁRA.

Copyright © HOREX 2013 - . All Rights Reserved.