Kontakt

 

HOREX HX, s.r.o.
 
Sídlo firmy:
 
Rastislavova 152,
951 41 Lužianky
 
Pracovná doba:
Po - Pia
7:00 - 15:30
 
Tel.:    +421 37 778 30 43
GSM:   +421 905 510 414
GSM:   +421 948 611 289


email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

POUŽITIE HASIACICH LÁTOK

 

P.č.

Druh hasiaceho prístroja

Najúčinnejšie použitie

Poznámka

1.

Vodný (voda, vodné roztoky vhodných solí)

a) pevné látky horiace plameňom alebo tlejúce (okrem kovov), napr. drevo, textil, guma, plasty

b) kvapalné látky horiace plameňom a rozpustné vo vode, napr. alkoholy, aldehydy

Nebezpečenstvo poškodenia predmetov premočením, nevhodné pre farby, laky, tuky, vosky, dechty, horľavé plyny.

2.

Penový (chemická pena)

Vzduchovopenový (vzduchová pena)

a) pevné látky podľa položky 1a)

b) kvapalné látky horiace plameňom, napr. benzín, olej, benzol, lak, alkoholy

Nevhodné pre kvapaliny s nízkym bodom varu, horľavé plyny.

3.

Práškový ABC

a) pevné látky podľa položky 1a)

b) látky podľa položky 1b), 2b)

c) plynné látky (horľavé plyny), napr. propán, bután, vodík

Nesmie sa použiť na ľahké kovy a ich zliatiny (hliník, horčík), alkalické kovy (sodík, draslík) a podobné látky (vápnik, titán), horľavé prachy a pod..

4.

Práškový BC

Látky podľa položky 1b), 2b), 3b)

Nesmie sa použiť na ľahké kovy a ich ziatiny (hliník, horčík), alkalické kovy (sodík, draslík) a látky podobné (vápnik, titan), horľavé prachy a pod. Nevhodné pre látky podľa položky 1a).

5.

Práškový D

Ľahké kovy a ich zliatiny (hliník, horčík), alkalické kovy (sodík, draslík) a podobné látky (vápnik, titán)

Uvedené hasiace prístroje sú predmetom osobitných objednávok u vybraných výrobcov.

6.

CO2

a) pevné látky horľavé, nie tlejúce, napr. liečivá, plasty a látky a výrobky, kde sa vyžaduje zníženie nebezpečenstva a ich poškodenia (obrazy)

b) kvapalné látky podľa položky 2b)

c) látky podľa položky 3c)

Nesmie sa použiť na ľahké kovy a ich zliatiny (hliník, horčík), alkalické kovy (sodík, draslík) a podobné látky (vápnik, titán), horľavé prachy a pre zariadenia, kde plyn CO2 môže spôsobiť poškodenie (elek. zariadenia), nesmú sa použiť na hasenie sypkých látok, organických prachov a prachového odpadu pri opracúvaní ľahkých kovov.

7.

Halónový

a) látky podľa 2b)

b) látky podľa 6a)

Nemožno ich použiť na tlejúce pevné horľavé látky, napr. ľahké kovy, alkalické kovy a podobné kovy kvôli nebezpečenstvu vzniku výbušných splodín, nevhodný pre horľavé plyny, použiť ich možno len v otvorených alebo dobre vetraných priestoroch.

 

Copyright © HOREX 2013 - . All Rights Reserved.