Profesionálne služby ochrany pred požiarmi a BOZP

Sme flexibilní, vždy ochotní riešiť Vaše individuálne požiadavky.

Profesionálne služby ochrany pred požiarmi a BOZP

Pomôžeme vám v spleti zákonov pre zavedenie a dodržiavanie BOZP a PO.

Profesionálne služby ochrany pred požiarmi a BOZP

Zanalyzujeme Vaše pracovné prostredie, postupy, vyhodnotíme riziká a pripravíme riešenia na mieru.

Profesionálne služby ochrany pred požiarmi a BOZP

Zabezpečíme pre vás technické prostriedky pre ochranu zdravia, života a majetku.

Predaj - hasiacej techniky
Kontrola a oprava
Školenia a kurzy

O nás

Firma HOREX HX, s.r.o. ponúka komplexné a kvalitné služby v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a to od projektovej dokumentácie až po samotnú realizáciu, vrátane dodania, umiestnenia, údržby a servisu požiarno-technických zariadení a hydrantov v objektoch.  

Všetky tieto činnosti vykonávajú osoby s odbornou spôsobilosťou a dlhoročnými skúsenosťami v daných odboroch.  

Pôsobíme na celom území Slovenskej republiky prostredníctvom kvalifikovaných spolupracovníkov.

Služby

HADICOVÉ ZARIADENIA A POŽIARNE VODOVODY - KONTROLA A OPRAVA

POŽIARNE UZÁVERY – KONTROLA A OPRAVA

TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY

POVINOSTI MAJITEĽOV A SPRÁCOV BYTOVÝCH DOMOV A SVB

POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB – PODNIKATEĽOV

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI A BEZPEČNOSTNOTECHNICKÁ SLUŽBA

ŠPECIALISTA POŽIARNEJ OCHRANY

ŠPECIALIZOVANÉ ŠKOLENIA

ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY

ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ZDVÍHACÍCH

E-learning

Prihlášky na kurz

Oprávnenia

Sídlo firmy:

HOREX HX, s.r.o.

Rastislavova 152,
951 41 Lužianky

}

Pracovná doba:

Po – Pia
08:00 – 15:30

s

Za služby a tovar sa platí v hotovosti alebo na faktúru.

+421 907 728 156
+421 905 510 414
+421 948 611 289

E-LEARNING

Naša firma ponúka školenia formou e-learningu - BOZP a OPP.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať - horex@horex.sk