Hasiace prístroje prenosné

Najčastejšie dodávanými sú práškové, snehové CO2 a vodné hasiace prístroje. 

Po kúpe je potrebané zabepečovať na hasiacich prístrojoch kontrolu 1x za 12 mesiacov, prípadne tlakové skúšky a opravy v zmysle legislatívnych požiadaviek.

HASIACI PRÍSTROJ PENOVÝ – VP9

HASIACI PRÍSTROJ PENOVÝ – VP9

Použitie hasiaceho prístroja:  

B – pre požiare kvapalín prechádzajúcich do kvapalného stavu benzín, olej, farby ….
C – pre požiare plynov

Typ hasiaceho prístrojaNáplň – lit. H2O +potašMin.dostrek v mSkúšobný tlak – MPaTeplotný rozsah °CVýtlačný prostriedok
VP 996250 až +60dusík
HASIACI PRÍSTROJ SNEHOVÝ – S5

HASIACI PRÍSTROJ SNEHOVÝ – S5

Použitie hasiaceho prístroja:

B – pre požiare kvapalín prechádzajúcich do kvapalného stavu benzín, olej, farby ….
C – pre požiare plyno

Typ hasiaceho prístrojaNáplň – kg oxid uhličitýMin.dostrek v mSkúšobný tlak – MPaTeplotný rozsah °CVýtlačný prostriedok
S 551,525-30 až +60oxid uhličitý
HASIACI PRÍSTROJ SNEHOVÝ – S2

HASIACI PRÍSTROJ SNEHOVÝ – S2

Použitie hasiaceho prístroja:

B – pre požiare kvapalín prechádzajúcich do kvapalného stavubenzín, olej, farby ….
C – pre požiare plynov

Typ hasiaceho prístrojaNáplň – kg oxid uhličitýMin.dostrek v mSkúšobný tlak – MPaTeplotný rozsah °CVýtlačný prostriedok
S 221,525-30 až +60oxid uhličitý
HASIACI PRÍSTROJ VODNÝ – V9

HASIACI PRÍSTROJ VODNÝ – V9

Použitie hasiaceho prístroja:

A – pre požiare pevných látok organického pôvodu drevo, papier , uhlie …

Typ hasiaceho prístrojaNáplň – lit. H2O +potašMin.dostrek v mSkúšobný tlak – MPaPracovný tlak – MPaTeplotný rozsah °CVýtlačný prostriedok
V 9982,51,5 +0,1-20 až +60dusík

Vodné hasiace prístroje sa nesmú použiť na hasenie zariadení pod elektrickým napätím.

HASIACI PRÍSTROJ PRÁŠKOVÝ – P6D

HASIACI PRÍSTROJ PRÁŠKOVÝ – P6D

Použitie hasiaceho prístroja:

C – pre požiare plynov

Typ hasiaceho prístrojaNáplň – kg prášokMin.dostrek v mSkúšobný tlak – MPaPracovný tlak – MPaTeplotný rozsah °CVýtlačný prostriedok
P 6D642,51,5 +0,1-30 až +60dusík
HASIACI PRÍSTROJ PRÁŠKOVÝ – P6

HASIACI PRÍSTROJ PRÁŠKOVÝ – P6

Použitie hasiaceho prístroja:

A – pre požiare pevných látok organického pôvodudrevo, papier , uhlie …
B – pre požiare kvapalín prechádzajúcich do kvapalného stavu benzín, olej, farby ….
C – pre požiare plynov

Typ hasiaceho prístrojaNáplň – kg prášokMin.dostrek v mSkúšobný tlak – MPaPracovný tlak – MPaTeplotný rozsah °CVýtlačný prostriedok
P 6 642,51,5 +0,1-30 až+60dusík
HASIACI PRÍSTROJ PRÁŠKOVÝ – P2

HASIACI PRÍSTROJ PRÁŠKOVÝ – P2

Použitie hasiaceho prístroja:

A – pre požiare pevných látok organického pôvodu drevo, papier , uhlie …
B – pre požiare kvapalín prechádzajúcich do kvapalného stavu benzín, olej, farby ….
C – pre požiare plyno

Typ hasiaceho prístrojaNáplň – kg prášokMin.dostrek v mSkúšobný tlak – MPaPracovný tlak – MPaTeplotný rozsah °CVýtlačný prostriedok
P 2222,51,5 +0,1-30 až +60dusík
HASIACI PRÍSTROJ PRÁŠKOVÝ – P1

HASIACI PRÍSTROJ PRÁŠKOVÝ – P1

A – pre požiare pevných látok organického pôvodu drevo, papier , uhlie …
B – pre požiare kvapalín prechádzajúcich do kvapalného stavu benzín, olej, farby ….
C – pre požiare plynov

Typ hasiaceho prístrojaNáplň – kg prášokMin.dostrek v mSkúšobný tlak – MPaPracovný tlak – MPaTeplotný rozsah °CVýtlačný prostriedok
P 1122,51,5 +0,1-30 až +60dusík