Tabuľky – vyrobené zo samolepiacej fólie a plastu /plechové na objednávku/,
rozmery –  od A 3  až po A 6

VÝSTRAŽNÉ
PRÍKAZOVÉ
ZÁCHRANNÉ
POŽIARNE
ZÁKAZOVÉ

V prípade potreby vieme zabezpečiť tabuľky podľa individuálnych požiadaviek.

Ďalší sortiment

POŽIARNA KNIHA
PREVÁDZKOVÝ DENNÍK POŽIARNYCH UZÁVEROV
KNIHA DROBNÝCH PRACOVNÝCH ÚRAZOV