Hydranty - hadicové zariadenia

 

HADICOVÝ NAVIJÁK S TVAROVO STÁLOU HADICOU /hadicové zariadenie/ 

HADICOVÝ NAVIJÁK S TVAROVO STÁLOU HADICOU /hadicové zariadenie/ 

Typ    –     D 25/20 m alebo 30 m dlhá hadica

                D 33/20 m alebo  30 m dlhá hadica

Zloženie:

– skriňa hydrantu vonkajší rozmer – 650x650x285 mm
– prítokový ventil 1“, resp.  5/4“
– tvarovo stála hadica o priemere 25 mm– dĺžka 20 alebo 30 m
– uzatvárateľná prúdnica
– výkyvný naviják
– pripojovacia hadica

Skriňa nástenného hydrantu: 

         farby:      červená, biela,
         materiál:  plech, nerez, presklenné dvierka

Kontrolu, meranie tlaku a prietoku vody v nástennom hydrante a hadicovom zariadení po jeho odovzdaní do užívania vykonáva právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba najmenej raz za 12 mesiacov, ak výrobca jednotlivých častí neurčí kratšiu lehotu.
O kontrole nástenného hydrantu sa vyhotovuje záznam.

NÁSTENNÝ HYDRANT S PLOCHOU HADICOU C 52

NÁSTENNÝ HYDRANT S PLOCHOU HADICOU C 52

Zloženie:

– prítokový ventil 2“ – C 52
– polospojka pevná C 52
– plochá požiarna hydrantová hadica C 52 – max. dĺžka 20 m
– prúdnica uzatvárateľná C 52
– hadicové uloženie
– skriňa hydrantu C 52 z oceľového plechu

Skriňa nástenného hydrantu: 

         farby:      červená, biela,
         materiál:  plech, nerez, presklenné dvierka

NÁSTENNÝ HYDRANT S PLOCHOU HADICOU D 25

NÁSTENNÝ HYDRANT S PLOCHOU HADICOU D 25

Zloženie:  

– skriňa hydrantu z oceľového plechu- prítokový ventil ¾“ – D 25
– polospojka pevná D 25
– plochá požiarna hydrantová hadica D 25 – max. dĺžka 20 m
– prúdnica uzatvárateľná D 25
– hadicové uloženie 
  

Skriňa nástenného hydrantu: 

         farby:      červená, biela,
         materiál:  plech, nerez, presklenné dvierka