HASIACI PRÍSTROJ PRÁŠKOVÝ – P6

Použitie hasiaceho prístroja:

D – ľahké alkalické kovy – sodík, draslík, horčík a hliník.

Hasiaci prístroj sa nesmie použiť na hasenie elektrických zariadení.

Náplň – kg prášokMin. dostrek v mTeplotný rozsahVýtlačný prostriedok
64-30 až +60 °Cdusík