HASIACI PRÍSTROJ PRÁŠKOVÝ – P6D

Použitie hasiaceho prístroja:

C – pre požiare plynov

Náplň – kg prášokMin. dostrek v mTeplotný rozsahVýtlačný prostriedok
64-30  až +60 °Cdusík