HASIACI PRÍSTROJ VODNÝ – V9

Použitie hasiaceho prístroja:

A – pre požiare pevných látok organického pôvodu drevo, papier , uhlie …

Vodný hasiaci prístroj sa nesmie použiť na hasenie zariadení pod elektrickým napätím.

Náplň – lit. H2O + potašMin. dostrek v mTeplotný rozsahVýtlačný prostriedok
98-30 až +60 °Cdusík