NÁSTENNÝ HYDRANT S PLOCHOU HADICOU D 25

Zloženie:  

– skriňa hydrantu z oceľového plechu- prítokový ventil ¾“ – D 25
– polospojka pevná D 25
– plochá požiarna hydrantová hadica D 25 – max. dĺžka 20 m
– prúdnica uzatvárateľná D 25
– hadicové uloženie 
  

Skriňa nástenného hydrantu: 

         farby:      červená, biela,
         materiál:  plech, nerez, presklenné dvierka