OZNAČENIE PODZEMNÉHO HYDRANTU

Použitie:

označenie podzemného hydrantu podľa Vyhlášky č. 699/2004 Z. z. – Tyč s označením podzemného hydrantu – výška 180 cm , umiestnená vo vzdialenosti max. 6 m od podzemného hydrantu – Tabuľka s označením– umiestnenie na budovu vo vzdialenosti max. 6 m od podzemného hydrantu