ROZDEĽOVAČE
RozdelovačVstup/výstup
ROZDELOVAČ GUĽOVÝ SO SPOJKAMIC/ CC
ROZDELOVAČ guľový so spojkamiB / CC
ROZDELOVAČ guľový so spojkamiB /CBC
ROZDELOVAČ vretenový SO SPOJKAMIC/ CC
ROZDELOVAČ vretenový so spojkamiB / CC
ROZDELOVAČ vretenový so spojkamiB /CBC