Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu zdvíhacích zariadení

Žeriav je stroj na dvíhanie a prenášanie ťažkých bremien. Pracuje na princípe sústavy kladiek, ktoré znižujú silu potrebnú na vyzdvihnutie nákladu. Rameno žeriava je spravidla možné otáčať a posúvať, čím dochádza k presúvaniu bremena. Žeriav sa využíva všade tam, kde je potreba manipulovať s ťažkými bremenami, najčastejšie v stavebníctve, strojárskom a hutníckom priemysle, doprave a pod.

Aa – žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej žeriavovej dráhy a dočasnej žeriavovej dráhy

 • Vežové žeriavy  výľožníkového typu
 • Mostové žeriavy
 • Portálové žeriavy
 • Konzolové žeriavy
 • Mobilné žeriavy výľožníkového typu na automobilovom podvozku
 • Nakladací žeriav ( Hydraulická ruka )
 • Ab – pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom a výškou zdvihu nad 1,5 m
 • Základný kurz – je to teoretická a praktická príprava obsluhu zdvíhacích zariadení
 • Opakované školenie –  na základe § 9 ods.2, písm. e) vyhlášky č.  374/1990 Zb. sa treba
 • zúčastniť na školení a preskúšaní min. raz za 12 mesiacov.
 • Aktualizačná odborná príprava – žeriavnici sú povinní každých 5 rokov absolvovať  aktualizačnú
 • odbornú prípravu.