Výchova a vzdelávanie osôb – viazač bremien

Základný kurz –  teoretická a praktická  časť so zameraním na prevádzku a obsluhu zdvíhacieho zariadenia týkajúce sa výkonu činnosti viazača bremien a viazania, zavesovania a uchopenia bremien vrátane zásad  komunikácie s obsluhou zdvíhacieho zariadenia,

Opakované školenie viazačov bremien sa vykonáva v intervale 1 x za 12 mesiacov .

Aktualizačnú odbornú prípravu viazača bremien vykonávame v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. Každý viazač bremien je povinný absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu minimálne 1 x za 5 rokov.