Výchova a vzdelávanie vodičov referentských vozidiel

Zamestnávateľ je povinný preškoliť zamestnancov, ktorí v pracovnej dobe vedú vozidlo zamestnávateľa v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, aj z predpisov technických a dopravných ako súčasť bezpečnostných predpisov. 

Povinné školenie vodičov sa vykonáva 1x za 2 roky.

Po absolvovaní školenia dostane zamestnanec POTVRDENIE O ŠKOLENÍ.