HASIACI PRÍSTROJ PENOVÝ – P6

HASIACI PRÍSTROJ PENOVÝ – P6

Použitie hasiaceho prístroja: A – pre požiare pevných látok organického pôvodu drevo, papier , uhlie …B – pre požiare kvapalín prechádzajúcich do kvapalného stavu benzín, olej, farby …. F –  pre požiare rastlinných a živočíšnych tukov a olejov Použitie...
HASIACI PRÍSTROJ PRÁŠKOVÝ – P6

HASIACI PRÍSTROJ PRÁŠKOVÝ – P6

Použitie hasiaceho prístroja: D – ľahké alkalické kovy – sodík, draslík, horčík a hliník. Hasiaci prístroj sa nesmie použiť na hasenie elektrických zariadení. Náplň – kg prášokMin. dostrek v mTeplotný rozsahVýtlačný prostriedok64-30 až +60...
HASIACI PRÍSTROJ PRÁŠKOVÝ – P6

HASIACI PRÍSTROJ PRÁŠKOVÝ – P6

Použitie hasiaceho prístroja: A – pre požiare pevných látok organického pôvodu drevo, papier , uhlie …B – pre požiare kvapalín prechádzajúcich do kvapalného stavu benzín, olej, farby ….C – pre požiare plynov Náplň – kg prášokMin. dostrek v mTeplotný...
HASIACI PRÍSTROJ LITHIOVÉ BATÉRIE

HASIACI PRÍSTROJ LITHIOVÉ BATÉRIE

Použitie hasiaceho prístroja: A – pre požiare pevných látok organického pôvodu drevo, papier, uhlie… Použitie aj na elektrické zariadenia pod napätím do 1000 V z minimálnej vzdialenosti 1m. Náplň – lit. AVDMin. dostrek v mTeplotný rozsahVýtlačný...
HASIACI PRÍSTROJ PENOVÝ – VP9

HASIACI PRÍSTROJ PENOVÝ – VP9

Použitie hasiaceho prístroja:   B – pre požiare kvapalín prechádzajúcich do kvapalného stavu benzín, olej, farby ….C – pre požiare plynov Náplň – lit. H2O + potašMin. dostrek v mTeplotný rozsahVýtlačný prostriedok960 až +60...
HASIACI PRÍSTROJ SNEHOVÝ – S5

HASIACI PRÍSTROJ SNEHOVÝ – S5

Použitie hasiaceho prístroja: B – pre požiare kvapalín prechádzajúcich do kvapalného stavu benzín, olej, farby ….C – pre požiare plynov Náplň – kg oxid uhličitýMin. dostrek v mTeplotný rozsahVýtlačný prostriedok51,5-30 až +60 °Coxid...