Výchova a vzdelávanie osôb – viazač bremien

Základný kurz –  teoretická a praktická  časť so zameraním na prevádzku a obsluhu zdvíhacieho zariadenia týkajúce sa výkonu činnosti viazača bremien a viazania, zavesovania a uchopenia bremien vrátane zásad  komunikácie s obsluhou zdvíhacieho zariadenia,...

ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY

Naša spoločnosť poskytuje odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrických zariadení a bleskozvodov, a to:    1. východiskové,    2. periodické,    3. mimoriadne   V rámci revízií sa zameriavame najmä na...

Výchova a vzdelávanie vodičov referentských vozidiel

Zamestnávateľ je povinný preškoliť zamestnancov, ktorí v pracovnej dobe vedú vozidlo zamestnávateľa v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, aj z predpisov technických a dopravných ako súčasť bezpečnostných predpisov.  Povinné...